spis abonentów Poznań

Katalog wyszukanych fraz

Pet Partu

Temat: Linki genealogiczne
" />Książka adresowa miasta Ostrowa; opracowana według źródeł urzędowych przez urzędnika miejskiego Jana Kajdasza 1927/1928
Opis : alfabetyczny spis abonentów sieci telefonicznych ; krótki zarys historii miasta Ostrowa ; spis mieszkańców według ulic, numerów z podaniem zawodów ; spis towarzystw, związków zwodowych, cechów.klubów sportowych i organizacji religijnych miasta Ostrowa ; spis właścicieli domów ; spis zawodów, przedsiębiorstw, handlu i przemysłu ; urzędy i zakłady miejskie, władze i urzędy państwowe, władze wojskowe
link http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... blication&
Źródło: wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?t=329Temat: Książka telefoniczna Poznania z czerwca 1913
" />Ksiazka telefoniczna z roku 1924 Dyrekcji Poczty i Telegrafu w Poznaniu na WBC http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccont ... 7&dirids=1
Spis abonentów sieci telefonicznej w Galicji rok 1912 tez na WBC
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccont ... 6&dirids=1
Źródło: wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?t=1407


Temat: Zaorski - notatki
Jadwiga Zaorska ur. 14.07.1911, zamieszkała ul. 11 Listopada 79, Łódź, uzyskała dyplom na wydziale medycznym Uniwersytetu Poznańskiego w dniu 15.05.1935
Jan Zaorski ur. 1888, zamieszkały ul. Smolna 30, Warszawa, chirurg, uzyskał tytuł docenta na wydziale medycznym Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego (obecnie Uniwersytet Warszawski) w roku 1912

[Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej 1938 R.3]

Stanisław Zaorski, inżynier dróg i mostów, zamieszkały ul. Inżynierska 101, Orłowo, Gdynia

[Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r.]

Czesław Zaorski, zamieszkały ul. Sędziowska 9 Warszawa
Maria Zaorska, zamieszkała ul. Smolna 30 Warszawa
Jan Zaorski, doktor, lekarz, zamieszkały ul. Smolna 30 Warszawa

[Wykaz osób posiadających konto w banku PKO w Warszawie, strona 236]

Maria Zaorska, m., zamieszkała ul. Kaliska 17 Warszawa
Czesław Zaorski, sędzia, Zamieszkały ul. Sędziowska 9 Warszawa
Jan Zaorski, doktor, docent chirurg Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor S. S. Elżbietanek, zamieszkały ul. Smolna 30
Jan Zaorski, m., zamieszkały ul. Grójecka 43 Warszawa
Aleksander Kazimierz Zaorski, m., zamieszkały ul. Mokotoska 67

[Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i rządowej warsz. sieci okręgowej 1938/1939]

Jan Zaorski, dyrektor Szpitala Św. Antoniego Sióstr Elżbietanek ul. Goszczyńskiego 1 Warszawa, ordynator Warszawskiego Szpitala dla Dzieci ul. Kopernika 43 Warszawa

[Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej 1936 R.2 ]

Bronisław Zaorski ur. 1863, dyplom uzyskany w 1889, wewnętrzny, Lwów, ul. Wincentego Pola 12
Jan Zaorski ur. 1887, dyplom uzyskany w 1912, chirurg Warszawa, ul. Smolna 30, urz.

[Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej, lekarzy-dentystów, dyplomowanych farmaceutów oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej, 1925]

?? Zaorski, piwiarnia, Ostrołęka
M. Zaorska, jadłodajnia
Seweryn Zaorski, Suchowola, właściciel ziemski w: Augustówka 407, Glinny Stok 241
Bronisław Zaorski, doktor, Lwów ul. W. Pola 12
Jan Zaorski, dr. , chirurg rentgen, Warszawa ul. Smolna 30
Wacław Zaorski, Boguszyce, właściciel ziemski w: Byl. 362

[1929, Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa]
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=2359